BEAZ SAUk (aurrerantzean BEAZ), datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen legeria (2016/679 Europako Erregelamendua eta hura garatzeko gainerako araudia) eta informazioaren gizarteko zerbitzuen eta merkataritza elektronikoaren arloan dagoen araudia (uztailaren 11ko 34/2002 Legea) betez, https://bizkaiaorekansakonduz.eus/eu/ web-orri honen bidez egiten diren eragiketa guztiei aplikatzen zaizkien erabilera-baldintza orokor hauek jakinarazten dizkizu:

1. Lege-datuak
BEAZ SAU, helbidea: Sabino Arana 8, 48013 Bilbo eta IFK A48229058,
Tel: 944239228
Posta elektronikoa: beaz@bizkaia.eus

2. Jabetza intelektuala
Webgunearen eta bere edukien jabetza intelektualeko eskubideak BEAZen titulartasunpekoak dira.
Erabat debekatuta dago orrialde honetan aldaketarik egitea. BEAZek ez du bere gain hartzen baimendu gabeko manipulazioen edo aldaketen ondoriozko erantzukizunik. BEAZek ez du inolako lizentziarik edo baimenik ematen jabetza industrial eta intelektualeko eskubideen edo webgunearekin, zerbitzuekin edo edukiekin zerikusia duen beste edozein jabetza edo eskubideren gainean erabiltzeko.
Debekatuta dago webgune honetako edukiak osorik edo zati batean erreproduzitzea, jatorria aipatu gabe edo horretarako berariazko baimenik eskatu gabe. Webgune honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiliz gero, edo BEAZen jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideetan eragindako kalteak gertatuz gero, dagozkion ekintzak gauzatuko dira, eta, hala badagokio, erantzukizunak ere bai.

3. Erabiltzeko baldintzak
BEAZek ohartarazi du web orri honetan jasotako materialak informazio gisa sartu direla, eta, beraz, ez direla nahikoak kasu jakin batean erabakiak hartzeko edo posizioak hartzeko. Ez dira BEAZen aholkularitza edo zerbitzu profesionalak gai jakin bati buruz. BEAZek ez du bere gain hartzen ondoriozko edo informazio hori erabiltzearekin lotutako kalte-galeren erantzukizunik.
Webgune honek dituen esteka edo estekek beste pertsona batzuek kudeatutako beste webgune eta webgune batzuetara eraman ditzakete erabiltzaileak, eta BEAZek ez du horien gaineko inolako kontrolik egiten. BEAZek ez du erantzukizunik hartzen ez webgune eta webgune horien edukiez, ez egoeraz, eta webgune honen bidez horietara sartzeak ere ez du esan nahi BEAZek edukiak gomendatzen edo onartzen dituenik.
BEAZek ez du “Spaming” taktikarik erabiltzen.
a) Legezko erabilera
Web orri honen eta bere zerbitzuen erabiltzaileak legeekin eta trafikoaren erabilerekin bat datorren erabilera egin beharko du, eta ez du webgunea eta bere zerbitzuak legez kontrako helburu edo ondorioekin erabili beharko, ez eta hirugarrenen eskubide eta interesen kalterako ere, edo edozein modutan webgunea eta zerbitzuak kaltetu, baliogabetu, gainkargatu edo honda baditzakete, edo webgunea eta zerbitzuak normaltasunez erabiltzea edo gozatzea galarazi badezakete. Zerbitzuak Betebehar hori betetzen ez dutenek erantzukizuna izango dute BEAZen eta hirugarrenen aurrean, betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galerengatik.
b) Akatsen bermea
BEAZek ez du bermatzen webgunerako sarbidean edo edukian akatsik ez dagoela; argitalpen ofizialak aipatzen edo erreproduzitzen badira, erreprodukzio hori informatzeko baino ez da izango, eta dagokion aldizkari edo iturri ofizialean argitaratzea balioduntzat jo beharko da ondorio guztietarako.
C) Zerbitzuaren eskuragarritasuna
BEAZek ahalmena izango du, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe, bere webgunean edo konfigurazioan edo aurkezpenean jasotako informazioa aldatzeko eta eguneratzeko.
BEAZek ez du bermatzen webgunearen eta bere zerbitzuen erabilgarritasuna eta funtzionamenduaren jarraipena. Hori posible denean, aldez aurretik ohartaraziko da webgunearen eta zerbitzuen funtzionamendua eteten dela.
BEAZek ez du inolako erantzukizunik izango webgunearen eta zerbitzuen erabilgarritasunik ezak edo funtzionamenduaren jarraitutasunik ezak, erabiltzaileek webguneari eta zerbitzuei egotzi ahal izan dieten erabilgarritasunari iruzur egiteak, webgunearen eta zerbitzuen faltsutasunak, eta, bereziki, nahiz eta ez modu esklusiboan, webguneetara sartzean izandako akatsek eragindakoak badira.

4. Jasotako informazioa erabiltzearen erantzukizuna
Erabiltzaileak badaki eta bere borondatez onartzen du webgunearen, zerbitzuen eta edukien erabilera, nolanahi ere, bere erantzukizun bakar eta esklusiboaren pean egiten dela. Webgunera sartzeko eta bertan jasotako informazioa erabiltzeko ardura, hori egiten duenaren ardura esklusiboa da. BEAZek ez du erantzungo informazio hori eskuratzeak edo erabiltzeak sor ditzakeen ondorio, kalte edo galeren gainean, ezta edozein iritzi edo erabaki pertsonal edo enpresarialen alde egiteko egiten den aplikazioaren gainean ere. BEAZek ez du bere gain hartzen webean aipatzen diren hirugarrenen esteken konexioaren edo edukien ondoriozko erantzukizunik.

5. Datu pertsonalen babesa
BEAZek erabiltzaileen pribatutasuna eta datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna errespetatzen ditu, datuen babesaren arloan aplikatzekoa den legerian ezarritakoaren arabera, zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan eta hura garatzeko araudian ezarritakoaren arabera. Horretarako, datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu ditu. Teknologiaren egoera, datuen izaera eta dauden arriskuak kontuan hartuta.

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA
Sozietatearen izena: BEAZ SAU
IFK: A48229058
Egoitza soziala: kale Nagusia 25, 48009 Bilbo
Harremanetarako helbidea: Sabino Arana 8, 48013 Bilbo
Telefonoa: 944239228
Posta elektronikoa: beaz@bizkaia.eus
Datuak babesteko ordezkaria:
Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Ataleko Burutza (Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Saila) – Kale Nagusia 25, 48009 Bilbo

TRATAMENDUAREN HELBURUA
Datu pertsonalak, kasu bakoitzean, honetarako erabiliko dira:
● BEAZek eskainitako zerbitzuak kudeatzea eta ematea
● Langileekiko lan-harremana kudeatzea
● Bezero eta hornitzaileekiko merkataritza-harremana kudeatzea
● Instalazioen, ondasunen eta pertsonen segurtasuna kudeatzea, bideozaintzaren eta sarbideen kontrolaren kasuan
● BEAZen jardueren publizitatea egitea (grabazioak eta kontaktuen datuak)
Eta, edonola ere, datuak tratatzen dituen pertsonaren eta BEAZen arteko harremanetik eratorritako legezko betebeharrak betetzeko.

TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA
BEAZek eskainitako zerbitzuren bat eskuratzeko edo BEAZen jarduera garatzeko datu pertsonalak eman behar badira, datu horien tratamendua oinarrituko da Erregelamenduaren 6.1 artikulua:
● BEAZen bezeroen, hornitzaileen eta zerbitzuen erabiltzaileen datuak: kontratu bat gauzatzea eta legezko betebeharrak betetzea
● Plantillako langileen datuak: kontratu bat gauzatzea eta legezko betebeharrak betetzea. Irudiak eta grabazioak tratatzeko baimena
● Administrazio Kontseiluaren datuak: legezko betebeharrak betetzea
● Merkataritza-harremanei buruzko datuak: kontratu aurreko neurriak betearaztea. Publizitatea bidaltzeko baimena
● Hautagaien datuak: kontratu aurreko neurriak betearaztea eta interesdunaren baimena
● Bideozaintzako irudi grabatuak: interes publikoa
● Beste grabazio batzuk: interesdunaren baimena

HIRUGARRENEI EGINDAKO LAGAPENAK ETA NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK
Datu pertsonalak hirugarrenei lagako zaizkie soilik tratamenduaren helburua betetzeko beharrezkoa denean, interesduna BEAZekin lotzen duen harremanari lotutako legezko betebeharrak barne. Ildo horretan, BEAZek datuak laga ahal izango dizkie BFAri eta sustatzen eta garatzen dituen proiektuei lotutako beste erakunde batzuei.
Halaber, jakinarazten dizugu badaudela tratamendu-arduradunak (BEAZi bere jarduera gauzatzeko emandako hornitzaileen zerbitzuak), zeinekin hirugarrenen kontura datuak eskuratzeko kontratua sinatzen baita, DBEOren 28. eta hurrengo artikuluen arabera, neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokiak aplikatzeko berme nahikoak eskaintzen dituztenak, tratamendua legez ezarritako betekizunen araberakoa izan dadin.
Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.

DATUAK GORDETZEA
Oro har, datu pertsonalak titularrak BEAZekin duen harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, eta, edonola ere, zerrenda horretatik eratorritako legezko betebeharrak betetzeko ezarritako epeetan. Zerrenda hori amaitzen denean, eta nolanahi ere datuak ezabatzea eskatzen bada, BEAZek bere datu pertsonalak blokeatuta edukiko ditu legeak ezarritako epeetan. Epe horiek igarotakoan, ezabatu egingo dira, indarrean dagoen legeriaren arabera.

ESKUBIDEAK BALIATZEA
BEAZen pribatutasun-politikak beti bermatzen dio interesdunari bere eskubideak baliatzeko aukera:
● Datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea, jakiteko zein ari diren tratatzen eta haiekin zer tratamendu-eragiketa egin diren;
● Edozein datu pertsonal oker zuzentzeko eskubidea;
● Zure datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea, ahal denean;
● Datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea, datuen zehaztasuna, legezkotasuna edo tratamenduaren beharra zalantzazkoa denean; kasu horretan, datuak gorde ahal izango ditugu erreklamazioak egiteko edo defendatzeko;
● Zure datu pertsonalen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea, datu horiek tratatzeko legezko oinarria interes legitimoa denean. BEAZek bere datuak tratatzeari utziko dio, non eta ez duen interes legitimo larria edo erreklamazioak formulatzeko, gauzatzeko edo defendatzeko;
● Zure datuen eramangarritasunerako eskubidea, datu horiek tratatzeko legezko oinarria kontratu-harreman bat izatea edo haren baimena izatea denean;
● BEAZi emandako adostasuna baliogabetzeko eskubidea.
Eskubide horiek balia daitezke:
● Posta arruntez, hona zuzenduta: BEAZ S.A.U. Sabino Arana 8, 48013 Bilbao
● E-mailez: beaz@bizkaia.eus
● BEAZeko datuak babesteko ordezkariaren aurrean: aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Ataleko Burutza (Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Saila) – Kale Nagusia 25, 48009 Bilbo.
Zure eskubideak baliatzeko, NANaren edo agiri baliokidearen kopia bat aurkeztu beharko duzu eskabidearekin batera.
Kontrol-agintaritzetan ere egin ditzakezu erreklamazioak: datuak Babesteko Espainiako Bulegoan (www.aepd.es) eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.eus).
Bere datu pertsonalak ematen badizkigu, pribatutasun-politika onartzean, erabiltzaileak baimena ematen du datu horiek hemen ezarritako moduan erabil daitezen.

6. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa
Web orri honen erabilera Espainiako eta Europar Batasuneko legeak arautzen du. Baldintza horiek interpretatzean sor daitekeen edozein eztabaida erabiltzailea bizi den tokiko auzitegietan ebatziko da.